آخرین اخبار : 

تاریخچه و موضوع فعالیت

تاریخچه

شرکت بهینه گستر صنایع آرمان از سال ۱۳۹۳ با شماره ثبت ۴۷۰۰۹۷ و دارای کد اقتصادی با شعار توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستم‌های منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، مواد و فرایند در سطح سازمان کار خود را آغاز کرده است و با تیم چند تخصصی با چندین سال سابقه در حوزه های صنعتی و دانشگاهی و با انجام انواع پروژه های صنعتی توانایی خود را به سازمان ها و ارگان ها نشان داده و در این راستا باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه شده است.


موضوع فعالیت شرکت طبق بند ۲ اساسنامه:


ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در حوزه مهندسی صنایع و مدیریت به مدت نا محدود


مشاور سرمایه گذاری در رسته مطالعات امکان سنجی ( اقتصادی، فنی و مالی و…) طرحهای سرمایه گذاری و نظارت بر اجرای طرحها و مصرف صحیح منابع به مدت نا محدود


مشاوره در حوزه های استانداردهای مدیریت کیفیت به مدت نا محدود


واردات و صادرات و تامین و تجهیز کالا و خدمات به مدت نا محدود


سوابق و پروژه ها


بهینه گستر صنایع آرمان لوگو