آخرین اخبار : 

تدوین استراتژی براساس تحلیل ماتریس SWOT


تدوین استراتژی بازار مدیریت استراتژیک بازار، علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدف‌های بلند مدت خود دست یابد، تصمیمات استراتژیک بازاریابی اصولاً بر تبادل روابط متقابل بین محیط درونی و محیط بیرونی سازمان تاکید داشته وهدف آن ایجاد رابطه مناسب ومنطقی بین این دو عامل است. اهیمت و لزوم مشاوره تدوین استراتژی بازار: امروزه شدت و گستره تغییرات، خصوصاً در محیط بیرونی، سازمان را با تهدیدات و فرصتهای زیادی روبرو می نماید، اندیشه و چاره‌جوئی برای مواجه با تهدیدات و هماهنگی با تغییرات بازار و تکنولوژیها برای استفاده از فرصتها، تدوین استراتژی بازار در سازمانها را اجتناب ناپذیر نموده است. نتایج حاصل از اجرای پروژه بررسی و تحلیل آمیخته‌های بازار شناخت و ارزیابی نقاط قوت وضعف سازمان و روشهای تقویت سازمان شناخت و ارزیابی فرصتها و تهدیدات فراروی سازمان و امکان بهره‌برداری از فرصتها و احتراز از تهدیدات شناسایی چشم انداز، ماموریت و فلسفه شرکت تدوین استراتژی بازار شرکت و برنامه های عملیاتی در آن شناسایی و تعیین راهبردها، سیاست‌ها و تکنیکهای موفقیت سازمان شناسایی و ارزیابی مزیتهای رقابتی هدفمند کردن بهره برداری از ابزارها و سیستمهای جاری سازمان ویژگی خدمات ما: تضمین دستاوردهای پروژه نهادینه کردن تفکر استراتژیک در سازمان ارائه خدمات نظارتی پس از انجام پروژه مشارکت کارکنان کارفرما در تیم اجرائی پروژه و ایجاد فرهنگ کار تیمی در سازمان روش سیستماتیک جهت تدوین استراتژی روش SWOT میباشد این روش با استفاده از ماتریس عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت ) و عوامل خارجی (فرصت و تهیدید ها) سازمان استراتژی های تهاجمی ، محافظه کارانه ، رقابتی و تدافعی با توجه به امتیازات کسب شده بر می گزیند.

نویسنده دکتر رضا لطفی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *