آخرین اخبار : 

تدوین استراتژی براساس تحلیل ماتریس SWOT

تدوین استراتژی بازار
مدیریت استراتژیک بازار، علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدف‌های بلند مدت خود دست یابد، تصمیمات استراتژیک بازاریابی اصولاً بر تبادل روابط متقابل بین محیط درونی و محیط بیرونی سازمان تاکید داشته وهدف آن ایجاد رابطه مناسب ومنطقی بین این دو عامل است.

اهیمت و لزوم مشاوره تدوین استراتژی بازار:
امروزه شدت و گستره تغییرات، خصوصاً در محیط بیرونی، سازمان را با تهدیدات و فرصتهای زیادی روبرو می نماید، اندیشه و چاره‌جوئی برای مواجه با تهدیدات و هماهنگی با تغییرات بازار و تکنولوژیها برای استفاده از فرصتها، تدوین استراتژی بازار در سازمانها را اجتناب ناپذیر نموده است.

نتایج حاصل از اجرای پروژه
بررسی و تحلیل آمیخته‌های بازار
شناخت و ارزیابی نقاط قوت وضعف سازمان و روشهای تقویت سازمان
شناخت و ارزیابی فرصتها و تهدیدات فراروی سازمان و امکان بهره‌برداری از فرصتها و احتراز از تهدیدات
شناسایی چشم انداز، ماموریت و فلسفه شرکت
تدوین استراتژی بازار شرکت و برنامه های عملیاتی در آن
شناسایی و تعیین راهبردها، سیاست‌ها و تکنیکهای موفقیت سازمان
شناسایی و ارزیابی مزیتهای رقابتی
هدفمند کردن بهره برداری از ابزارها و سیستمهای جاری سازمان

ویژگی خدمات ما:
تضمین دستاوردهای پروژه
نهادینه کردن تفکر استراتژیک در سازمان
ارائه خدمات نظارتی پس از انجام پروژه
مشارکت کارکنان کارفرما در تیم اجرائی پروژه و ایجاد فرهنگ کار تیمی در سازمان

روش سیستماتیک جهت تدوین استراتژی روش SWOT میباشد این روش با استفاده از ماتریس عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت ) و عوامل خارجی (فرصت و تهیدید ها) سازمان استراتژی های تهاجمی ، محافظه کارانه ، رقابتی و تدافعی با توجه به امتیازات کسب شده بر می گزیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *