آخرین اخبار : 

سمینارها و کنفرانس های سال ۹۴


سمینارها و کنفرانس های سال ۹۴ – مهندسی صنایع و مدیریت ۱۸ شهریور ۱۳۹۴: کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت ۲۵ شهریور ۱۳۹۴: کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع ۲۹ شهریور ۱۳۹۴: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار ۸ مهر ۱۳۹۴: نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران ۱۵ مهر ۱۳۹۴: دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی ۱۶ مهر ۱۳۹۴: اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی ۱۶ مهر ۱۳۹۴: اولین جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی ۱۶ مهر ۱۳۹۴: پنجمین سمینار بازاریابی، فروش و مدیریت کسب وکار ۱۶ مهر ۱۳۹۴: چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی ۲۰ مهر ۱۳۹۴: دهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات ۱۲ آبان ۱۳۹۴: پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش ایران ۱۶ آبان ۱۳۹۴: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت ۱۶ آبان ۱۳۹۴: دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ۲۰ آبان ۱۳۹۴: کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی ۲۱ آبان ۱۳۹۴: همایش ملی مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و توسعه پایدار ۲۶ آبان ۱۳۹۴: اولین کنفرانس ملی روشها و کاربردهای نوین در تصمیم گیری ۱ آذر ۱۳۹۴: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۴ آذر ۱۳۹۴: سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک ۱۶ آذر ۱۳۹۴: دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت ۱۴ دی ۱۳۹۴: کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه ۲۳ دی ۱۳۹۴: دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی ۵ بهمن ۱۳۹۴: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ۲۴ بهمن ۱۳۹۴: یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ۴ اسفند ۱۳۹۴: هشتمین کنفرانس ملی ودومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ۴ اسفند ۱۳۹۴ : جایزه ملی تعالی سازمانی

نویسنده دکتر رضا لطفی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *