آخرین اخبار : 

طرح توجیهی تولید بتن سبک-فرصت سرمایه گذاری ١٧٣

معرفی طرح تولید بتن سبک حاوی EPS
در دنیای پیشرفته امروزی و با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینههای مختلف علمی، صنعت بتون دچار تحول گردیده است که تولید انواع بتونهای سبک حاصل همین پیشرفتها میباشد. بتونی که علاوه بر کاهش بار مرده ساختمان، از نیروی وارد به سازه در اثر شتاب زلزله میکاهد و در صورت تخریب، وزن آوار حاصل نیز کاهش مییابد و امروزه آن را بتون قرن مینامند. بتون سبک با توجه به ویژگیهای خاصی که دارد، دارای کاربردهای مختلف میباشد که برحسب وزن مخصوص و مقاومت فشاری تفکیک میشود.
استفاده از بتون سبک، به طور روز افزونی در حال افزایش است. از جمله کاربردهای این نوع بتون، استفاده از آن در ساخت سازههای بلند مرتبه، پلها با دهانههای بزرگ، سازههای دریایی، مصالح زیر اساس برای روسازی راه و نیز به عنوان جاذب انرژی در سازههای نظامی مدفون را میتوان نام برد. استفاده از بتون سبک به دلیل وزن مخصوص پایین نسبت به انواع دیگر بتونها، سبب کاهش در میزان بار مرده سازه و به تبع آن کاهش در ابعاد مقاطع المانها خواهد شد که به لحاظ اقتصادی باعث صرفهجویی در هزینه نهایی پروژه میگردد. بتونهای سبک را به روشهای متفاوتی میتوان تولید کرد. یکی از این روشها استفاده از عوامل حبابزا مانند پودر آلومینیوم یا عوامل فوم ساز در طرح اختلاط بتون میباشد. استفاده از مصالح سبکدانه معدنی از قبیل پرلیت ١، ورمیکولیت ٢، پومیس ٣، رس منبسط شده (لیکا) ۴، … و نیز مصالح سبکدانه مصنوعی مثل دانههای پلاستیکی و یا مواد پلیمری روشهای دیگری برای ساخت این نوع بتون میباشند. بتون سبکی که از روشهای اول و دوم ساخته میشود، مقادیر زیادی آب ( ۲۰ تا ۵۰ درصد وزن بتون خشک) جذب میکند که وزن شناوری را افزایش میدهد. از طرفی وزن شناوری عامل اصلی در طراحی سازههای دریایی میباشد. لذا استفاده از بتون سبک حاوی پلیاستایرن منبسط شده ۵ به دلیل خاصیت عدم جذب آب، گزینه مناسبی برای استفاده در اجرای این نوع سازهها میباشد.
اهمیت استراتژیکی طرح تولید بتن سبک حاوی EPS
کالاهای استراتژیک، کالاهایی هستند که عدم تأمین و توزیع آنها در کشور باعث ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصادی شدیدی در کشور میگردد و کشور را با بحران مواجه میسازد. اما باید در نظر داشت که به طور کلی استفاده از انواع بتون سبک موجب میشود که ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینههای ساختمان کاهش یافته و از آنجایی که عایق حرارتی بوده, بهینهسازی مصرف سوخت را نیز به همراه خواهد داشت. بیشترین اهمیت مزیت بکارگیری بتون سبک، کاهشبار مرده سازه میباشد. استحکام ساختمان، کاهش هزینههای انتقال و حمل و نقل و کاهش نیروی انسانی از جمله عوامل مؤثر برای بکارگیری بتون سبک میباشند. با توجه به آنچه گفته شد، میتوان به اهمیت تولید این محصول پی برد.
خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید بتن سبک حاوی EPS
پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۱۰۲۹۶۰ مترمکعب
مساحت زمین: ۳۰۰۰ متر مربع.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *