آخرین اخبار : 

طرح تولید آنتی بیوتیک دامی -فرصت سرمایه گذاری۴٨


? معرفی طرح تولید آنتی بیوتیک دامی محصولات طرح حاضر آنتی بیوتیک دامی می باشد .آنتی بیوتیک ها از مهمترین داروهای ضد باکتریایی می باشند که در درمان بیماریهای مختلف انسان و دام بکار می روند.آنتی بیوتیکها موادی هستند که توسط میکروارگانیسم ها تولید شده و اثر مهاری یا تخریبی خود را روی سایر میکروارگانیسم ها ظاهر می سازند. تقسیم بندی آنتی بیوتیک ها از نظر منشاء: ۱-منشاء طبیعی(کپک ها،قارچها،باکتریها) ۲-منشاء نیمه ساختگی(اگزاسیلین،گلوکزاسیلین،آمپی سیلین) ۳-منشاء ساختگی(کلرامفنیکل و رولی تتراسیکلین) خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید آنتی بیوتیک دامی پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۶۰ تن در سال مساحت زمین: ۲۷۰۰ متر مربع زیربنای ساختمان تولیدی : ۱۶۵۰ متر مربع تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح تولید آنتی بیوتیک دامی: ۲۱ نفر

نویسنده دکتر رضا لطفی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *