آخرین اخبار : 

قواعد زمانبندی (گانت چارت نویسی) بر اساس استاندارد موسسه PMI آمریکا

قواعد زمانبندی (گانت چارت نویسی) بر اساس استاندارد موسسه PMI آمریکا :

قاعده ۱: برنامه مدیریت زمان بندی تهیه و مستند شده باشد.
قاعده ۲: گستره برنامه کامل باشد.
قاعده ۳: از فعالیت های Level of Effort با احتیاط استفاده شود.
قاعده ۴: نام فعالیت ها منحصر به فرد باشند.
قاعده ۵: نام فعالیت ها جمله هایی فعل دار باشند.
قاعده ۶: شبکه منطقی فعالیت ها کامل باشد.
قاعده ۷: فعالیت ها معلق نباشند.(شروع آن دیگری تاثیر نگیرد و پایان آن بر فعالیتی اثر نگذارد.)
قاعده ۸: اکثر فعالیت ها پیش نیاز FS داشته باشند.(۹۰ درصد)
قاعده ۹: از رابطه SF استفاده نشود.
قاعده۱۰ : Lag فعالیت ها زیاد از حد نباشد. .( حداکثر ۳۰ روز تقویمی)
قاعده۱۱:تعداد فعالیت های ‌Lag دار زیاد نباشد.(حداکثر ۵ درصد)
قاعده ۱۲: از Lead با احتیاط استفاده شود. ( حداکثر ۳۰ روز تقویمی)
قاعده۱۳: فعالیت ها شناوری منفی نداشته باشند.
قاعده ۱۴: شناوری فعالیت ها از حدی بیشتر نباشد.( حداکثر ۶۰ روز تقویمی)
قاعده ۱۵: فعالیت ها Split نشوند.
قاعده ۱۶: تعداد فعالیت های دارای قید تاریخ زیاد نباشد. .(حداکثر ۵ درصد)
قاعده ۱۷: فقط مایل ستون ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند.
قاعده ۱۸: مدت زمان فعالیت ها زیاد نباشد. .( حداکثر ۶۰ روز تقویمی)
قاعده ۱۹: فقط از یک واحد زمانی استفاده شود.
قاعده ۲۰ : به ازای تمامی تعهدات قراردادی کارفرما و مشاور (رفع معارضین ، ابلاغ نقشه ها، انحراف ترافیک و …) باید مایلستونی به عنوان پیش نیاز فعالیتهای درگیر در برنامه لحاظ گردد در مواردی که عدم وجود نقشه های اجرایی مانع از ریز کردن سطح فعالیتها می گردد وزن تقریبی به فعالیت مربوطه تخصیص داده شده و پس از کامل شدن نقشه ها برنامه اصلاح گردد.
قاعده ۲۱ : در تنظیم ساختار شکست کار باید اعتدال حفظ شده و نیازی به یکسان کردن تعداد سطوح قسمت های مختلف جهت زیبایی شکل برنامه نمی باشد.
قاعده ۲۲ : مسیر بحرانی پروژه کنترل گردد.( صحت مسیر بحرانی پروژه توسط مشاور تایید می گردد)
قاعده ۲۳ : تاریخ شروع فعالیتهای پروژه باید بر اساس میانگین زودترین (ES) و دیرترین (LS) زمان شروع فعالیت ها برنامه ریزی گردد.
قاعده ۲۴ : برای آخرین فعالیت های پروژه نباید قیدی از جمله Finish on یا Finish no Later than گذاشته شود پس انتهای برنامه باید آزاد باشد.
قاعده ۲۵ : در تقویم پروژه ، باید روزهای کاری به دقت لحاظ گردد. البته پیمانکار می تواند ایام تعطیلات نوروزی و تعطیلات رسمی که در آن روزها کارگاه تعطیل است را تقویم روز غیر کاری لحاظ نماید.

One Response to قواعد زمانبندی (گانت چارت نویسی) بر اساس استاندارد موسسه PMI آمریکا

  1. ممنونم ازتون مطلب مفیدی بود بدردم خورد حسابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *