آخرین اخبار : 

مجله علمی پژوهشی مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات-International journal of industrial engineering and operational research (IJIEOR)

مجله علمی پژوهشی مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات-International journal of industrial engineering and operational research (IJIEOR)

مجله علمی پژوهشی مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات

International journal of industrial engineering and operational research -IJIEOR

مجله International journal of industrial engineering and operational research در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ با اعضای تحریه بین المللی در حوزه مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات راه اندازی گردیده است و آماده جذب مقالات از محققین است. فرمت مقالات به زبان انگلیسی است.

این ژورنال در حال حاضر در گوگل اسکولار Google Scholar ایندکس شده است.

لینک ژورنال: International journal of industrial engineering and operational research