آخرین اخبار : 

همکاری


همکاری با بهینه گستر صنایع آرمان

گروه بهینه گستر صنایع آرمان از کلیه اساتید دانشگاهای دولتی تراز اول کشور و همچنین اساتید دوره های آزاد با تجارب اجرایی بالا، جهت برگزاری دوره های درون سازمانی و مشاوره به سازمان ها دعوت به همکاری می کند. در صورت تمایل درخواست خود را به همراه رزومه به آدرس ایمیل موسسه ارسال نمائید.
ایمیل : reza.lotfi.ieng@gmail.com
۲۲۰۹۷۳۳۳-۰۹۱۲۳۴۵۵۸۴۹

نویسنده دکتر رضا لطفی

Name:
Email:
1 + 2 = ?
Subject:
Message: