آخرین اخبار : 

چشم انداز


چشم انداز گروه بهینه گستر صنایع آرمان رسیدن به رتبه برتر در خصوص شرکتهای مهندسی مشاور در حوزه مدیریت و مهندسی سیستم‌های انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، مواد و فرایند است که با پشتکار و تلاش متخصصین مجرب گروه تا ده سال آتی دست یافتنی است.
دستاوردهای پژوهشی دکتر رضالطفی Image (6)

مدیر عامل

دکتر رضا لطفی

۹۲/۰۴/۰۸


نویسنده دکتر رضا لطفی