توضیحات

مزیت های نرم افزار:

۱- آموزش واژگان از طریق ایجاد ارتباطی معنی دار بین واژه با تصاویری جالب و بدیع و بهره گیری از حافظه تصویری (تصویر سازی ذهنی Mential Imagery)

۲- آموزش کاربردهای روزمره لغات در دنیای واقعی (ارائه شرح مبسوط واژگان از برترین دیکشنری های جهان)

۳- تقویت تلفظ صحیح واژگان و بهره گیری از حافظه شنیداری با ارائه تلفظ بومی آمریکایی و انگلیسی واژگان

۴- مشاهده ترجمه و شرح فارسی واژه در صورت نیاز، تنها با یک کلیک

۵- انتقال واژگان پس از فراگیری از مرحله آموزش به یک جعبه لایتنر نرم افزاری و کاملا خودکار جهت مرور و آزمون هوشمند مطالب در فواصل زمانی علمی و اطمینان از انتقال واژگان از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت

۶- امکان ارائه فایل صوتی (mp3) واژگان و چاپ مطالب آموزشی به صورت فلش کارت جهت ادامه یاد گیری در زمان ھای مردہ یا در شرایط عدم دسترسی به کامپیوتر

۷- امکان حذف واژه بنا به خواست کاربر

۸- امکان جستجوی واژگان مورد نظر

۹- امکان ضبط و پخشی صدای کاربر جهت تصحیح

۱۰- آموزش کاربرد واژگان در جمله

۱۱- تقویت نوشتار صحیح واژگان با تصحیح هوشمندانه املای نوشته شده توسط زبان آموز

۱۲- افزایش انگیزه با ارائه نمودار وضعیت پیشرفت لحظه به لحظه