آخرین اخبار : 
حراج!
parand20

آموزش Maya 2015

34,000 تومان 29,900 تومان

شناسه محصول: parand20 دسته:

توضیحات محصول


معرفی این دیسک شامل نسخه نهایی نرم‌افزار Autodesk Maya و V-Ray for Maya ویرایش‌ ۲۰۱۵ می‌باشد. پس از نصب، با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم‌افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید. Maya 2015 به صورت ۶۴ بیتی عرضه شده و تنها بر روی نسخه های ۶۴ بیتی ویندوزهای ۷ و ۸، قابل نصب و استفاده می‌باشد. این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Autodesk Maya 2015، دوره مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Autodesk Maya 2015 می باشد. نرم افزار Maya یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارای ساخت Objectهای سه بعدی در دنیا می باشد. در دوره مقدماتی این آموزش، شما با مفاهیمی نظیر مکعب دید و View Portها آشنا شده و نحوه ترسیم انواع Polygonهای ساده را فرا خواهید گرفت. همچنین نحوه ویرایش، سازماندهی و مدیریت Objectها از دیگر مباحث این دوره آموزشی بوده که با مثال هایی در خصوص مدلسازی ساختمان و پرنده تکمیل شده است.

آموزش Maya 2015 - دوره مقدماتی

١ - آشنایی با نرم افزار شروع کار با نرم افزار - آشنایی با محیط کاری - نماهای دید ٢ - آشنایی با View Cube کار با مکعب دید - تنظیمات View Cube ٣ - کار با View Portها پیمایش مدل و زوایای دید - شیوه های مختلف نمایش ۴ - استفاده از محیط کاری کار با Hotbox و Marking Menus - سفارشی کردن محیط کاری - ساختار پروژه های Maya ۵ - مدل سازی Polygonal رسم Polygonهای ساده (١) - رسم Polygonهای ساده (٢) - تنظیمات Polygonها ۶ - ویرایش آبجکت ها انتخاب آبجکت ها - جابجا کردن آبجکت ها -چرخاندن و تغییر اندازه آبجکت ها ٧ - کار با نقطه Pivot و Snap آشنایی با نقطه Pivot - خصوصیت Snap ٨ - پانل های ویرایشی آبجکت ها پانل Channel Box - پانل Attribute Editor ٩ - سازماندهی آبجکت ها آشنایی با Outliner - ایجاد سلسله مراتب - گروه بندی آبجکت ها - آشنایی با Hypergraph ١٠ - مدیریت آبجکت ها نمایش و عدم نمایش آبجکت ها - کار با لایه ها - ماسک های انتخاب ١١ - ویرایش مدل های Polygonal (١) مؤلفه های سازنده آبجکت - خصوصیت Soft Selection - نمایش سطوح Subdivision ١٢ - ویرایش مدل های Polygonal (٢) دستور Smooth - دستور Extrude - آشنایی با History آبجکت ها ١٣ - مدل سازی ساختمان شبیه سازی یک ساختمان (١) - شبیه سازی یک ساختمان (٢) ١۴ - کار با تصاویر کار با تصاویر ١۵ - مدل سازی پرنده ایجاد بدن پرنده - ایجاد پاهای پرنده - ایجاد بال های پرنده ١۶ - آشنایی با Normalها کار با Face Normalها - کار با Vertex Normalها ١٧ - آشنایی با ابزار Sculpt Geometry ابزار Sculpt Geometry (١) - ابزار Sculpt Geometry (٢) ١٨ - دستورات ویرایشی Polygonها دستور Wedge - دستور Bevel ١٩ - برش آبجکت ها (١) ابزار Cut Faces - ابزار Multi-Cut ٢٠ - برش آبجکت ها (٢) دستور Bridge - شبیه سازی چشم ماهی ٢١ - مدل سازی Symmetric دستور Duplicate Special - دستور Mirror - ترکیب و ادغام رئوس ٢٢ - سایر ابزارهای Polygon کار با Booleanها - ابزار Crease ٢٣ - آشنایی با Deformerها آشنایی با دستور Lattice - کار با Deformerهای غیرخطی (١) - کار با Deformerهای غیرخطی (٢) ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶۰ عدد تست

آموزش Maya 2015 - دوره متوسط

١ - مدل سازی NURBS تفاوت آبجکت های Polygonal و NURBS - ایجاد سطوح NURBS (١) - ایجاد سطوح NURBS (٢) - ابزار Surface Editing ٢ - طراحی زیر دریایی (١) نحوه Map کردن تصویر بر روی سطوح NURBS - ایجاد بدنه زیر دریایی - ایجاد جزئیات بدنه ٣ - طراحی زیر دریایی (٢) جدا کردن سطوح NURBS - ساخت ملخک های پروانه ۴ - ترسیم منحنی های NURBS (١) ایجاد منحنی های CV - ابزارهای Ep Curve و Pencil Curve - ایجاد منحنی های Bezier ۵ - ترسیم منحنی های NURBS (٢) رسم کمان - ابزار Text ۶ - ویرایش منحنی های NURBS ابزار Curve Editing - افزودن جزئیات به منحنی - باز کردن و بستن منحنی ها ٧ - روش های تکثیر منحنی ها تکثیر منحنی ها - آفست کردن منحنی ها - تکثیر منحنی از یک سطح NURBS ٨ - تبدیل منحنی ها به سطوح NURBS (١) دستور Revolve - دستور Loft - ایجاد سایر قسمت های زیر دریایی ٩ - تبدیل منحنی ها به سطوح NURBS (٢) دستور Extrude - دستور Planar ١٠ - باز و بسته کردن سطوح باز و بسته کردن سطوح ١١ - ایجاد و تصویر کردن منحنی ایجاد منحنی بر روی سطوح - تصویر کردن منحنی بر روی سطوح ١٢ - ویرایش سطوح NURBS نحوه Trim کردن سطوح NURBS - کار با Booleanها - دستور Stitch ١٣ - تبدیل سطوح NURBS به Polygonal تبدیل سطوح NURBS به Polygonal ١۴ - درج Materialها درج Materialها ١۵ - خصوصیات Materialها خصوصیات Materialها (١) - خصوصیات Materialها (٢) ١۶ - اعمال Map اعمال Map ١٧ - کار با Materialها کار با Ramp - کار با Hypershade-کار با IPR - کار با Mental Ray Materials ١٨ - درج تصاویر و گرادیان ها استفاده از تصاویر Bitmap (١) - استفاده از تصاویر Bitmap (٢) - کار با بافت های Ramp ١٩ - ایجاد شفافیت ایجاد Transparency (١) - ایجاد Transparency (٢) - آشنایی با Specularity ٢٠ - ایجاد بازتاب ایجاد بازتاب در Maya Renderer - ایجاد بازتاب در Mental Ray Renderer ٢١ - ایجاد برآمدگی و فرو رفتگی کار با Bump Mapping - کار با Displacement Mapping ٢٢ - اعمال بافت اعمال بافت بر روی سطح - Map کردن تصویر بر روی سطوح چند ضلعی ٢٣ - کار با UV Mapping اصول ابتدایی UV Mapping (١) - اصول ابتدایی UV Mapping (٢) - اصلاح Mapها با کمک UV Texture Editor - اعمال UV Mapping در یک آبجکت پیچیده (١) - اعمال UV Mapping در یک آبجکت پیچیده (٢) ۲۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ۲۵ - آزمون های تستی شامل ۶۰ عدد تست

آموزش Maya 2015 - دوره پیشرفته

١ - مبانی انیمیشن آشنایی با محیط ایجاد انیمیشن - ایجاد فریم های کلیدی - تنظیمات ایجاد انیمیشن - خصوصیت Auto Key ٢ - ایجاد انیمیشن (١) متحرک سازی Attribute - کپی و اعمال تغییر در فریم های کلیدی - ایجاد کلیدهای Breakdown ٣ - ایجاد انیمیشن (٢) آشنایی با Playblast - متحرک سازی در مسیر ۴ - دنباله های حرکتی ایجاد دنباله های حرکتی - خصوصیت Ghosting ۵ - ویرایش انیمیشن ویرایش کلیدها در Graph Editor‌ - ویرایش کلیدها در Dope sheet ۶ - چرخه های انیمیشن چرخه های انیمیشن ٧ - قفل و پنهان کردن پارامترها قفل و پنهان کردن پارامترها ٨ - استخوان بندی مفاهیم استخوان بندی - ایجاد استخوان بندی ٩ - ویرایش استخوان بندی تغییر شکل Mesh‌توسط ابزار Skin - ابزار Paint Skin weights ١٠ - متحرک سازی اسکلت متحرک سازی اسکلت ١١ - رندر تنظیمات رندر - آشنایی با تنظیمات Maya Software Renderer‌ - آشنایی با تنظیمات Mental Ray Renderer - تعیین وضعیت رندر ١٢ - انواع نور انواع نور (١) - انواع نور (٢) ١٣ - نور Ambient نور Ambient ١۴ - ویرایش نور ابزار Show Manipulator - تنظیمات ابزار Show Manipulator ١۵ - سایه ها سایه های Depth Map - سایه های Raytrace ١۶ - خصوصیت Light Decay خصوصیت Light Decay ١٧ - افکت های نوری ایجاد افکت های نور حجمی - خصوصیت Barn Doors در نورهای Spot - ایجاد افکت Lens Flare‌ - خصوصیت Gobo ١٨ - دوربین (١) ایجاد دوربین - آشنایی با خصوصیات دوربین (١) - آشنایی با خصوصیات دوربین (٢) ١٩ - دوربین (٢) درج تصویر پشت زمینه - ایجاد Gate و فریم های امن ٢٠ - عمق میدان افزودن عمق میدان - ایجاد Bokeh‌ با استفاده از Lens Shader ٢١ - ایجاد افکت Motion Blur ایجاد افکت Motion Blur در Maya Software Renderer ‌ - ایجاد افکت Motion Blur در Mental Ray Renderer ٢٢ - رندر پیشرفته در Mental Ray خصوصیت Final Gathering - تبدیل آبجکت ها به منبع نور - ایجاد Global Illumination ٢٣ - خصوصیت Batch Render خصوصیت Batch Render ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶۰ عدد تست

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش Maya 2015”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *