آخرین اخبار : 
حراج!
parand8

آموزش MS Project 2013

34,000 تومان 29,900 تومان

توضیحات محصول


معرفی این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار Microsoft Project ویرایش های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ به منظور استفاده در آموزش Project 2013 می باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید. این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft Project 2013 به همراه Service Pack 1، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Microsoft Project 2013 می باشد. توجه داشته باشید که Project 2013 با Windows XP سازگاری ندارد، در صورت استفاده از Windows XP، ویرایش ٢٠١٠ را نصب کنید.

آموزش Project 2013 - دوره مقدماتی

١ - مقدمه مقدمه ٢ - مبانی و مفاهیم مفاهیم ابتدایی (١) - مفاهیم ابتدایی (٢) - چرخه حیات پروژه - ارکان پروژه ٣ - فواید برنامه ریزی فواید برنامه ریزی (١) - فواید برنامه ریزی (٢) ۴ - ورود به نرم افزار آشنایی با محیط کاری - کار با نماهای مختلف ۵ - کنترل مشخصات مشخصات فیلدها و رکوردها - تعیین مشخصات پروژه ۶ - آشنایی با WBS آشنایی با WBS ٧ - کار با فعالیت ها وارد کردن فعالیت ها - حذف فعالیت ها و خلاصه فعالیت ها ٨ - ایجاد Milestone ایجاد Milestone ٩ - کار با کدهای WBS ایجاد کدهای WBS - سفارشی کردن کدهای WBS ١٠ - زمان بندی دستی و خودکار زمان بندی دستی و خودکار (١) - زمان بندی دستی و خودکار (٢) - ایجاد کپی وابسته ١١ - فعالیت های Recurring فعالیت های Recurring (١) - فعالیت های Recurring (٢) ١٢ - آشنایی با Timeline آشنایی با Timeline ١٣ - کار با تقویم ها تقویم های کاری - ایجاد یک تقویم کاری (١) - ایجاد یک تقویم کاری (٢) ١۴ - کار با زمان کنترل زمان فعالیت ها در نمودار گانت - واحدهای زمانی ١۵ - روابط آشنایی با روابط - انواع رابطه ١۶ - پیش نیازی و پس نیازی تعریف پیش نیازی ها - تعریف پس نیازی ها - سایر جزئیات در ایجاد روابط ١٧ - قیدها آشنایی با قیدها - تناقض قیدها و روابط ١٨ - مفاهیم Deadline و شناوری مفهوم Deadline - مفهوم شناوری ١٩ - فعالیت های بحرانی فعالیت های بحرانی - محاسبه شناوری ٢٠ - سفارشی کردن نمای گانت (١) ایجاد میله های سفارشی - تعیین ظاهر میله ها ٢١ - سفارشی کردن نمای گانت (٢) نمای گانت سفارشی - تنظیم واحد زمانی در نمای گانت - درج شکل در نمای گانت - خطوط رهنما ٢٢ - منابع تعریف منابع - تنظیمات منابع ٢٣ - تخصیص منابع تعیین سطح دسترسی منابع - تخصیص منابع به فعالیت ها ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶٠عدد تست

آموزش Project 2013 - دوره متوسط

١ - کنترل منابع و فعالیت ها کنترل منابع و فعالیت ها ٢ - انواع فعالیت ها تعیین نوع فعالیت - کاربرد گزینه Effort Driven - کاهش زمان انجام فعالیت ٣ - تاثیر Task Typeها تاثیر Task Typeها (١) - تاثیر Task Typeها (٢) ۴ - آشنایی با تسطیح منابع تسطیح منابع - استراتژی های تسطیح منابع ۵ - مبانی تسطیح منابع نحوه تسطیح منابع - تعیین بازه کنترل اضافه تخصیص ها ۶ - تنظیمات Leveling تنظیمات Leveling (١) - تنظیمات Leveling (٢) - تنظیمات Leveling (٣) - فیلدهای موثر در تسطیح منابع ٧ - تسطیح دستی منابع تسطیح دستی منابع (١) - تسطیح دستی منابع (٢) ٨ - تعریف هزینه ها تعریف هزینه ها (١) - تعریف هزینه ها (٢) ٩ - تعیین هزینه های متغیر تعیین هزینه های متغیر ١٠ - بودجه تعریف منابع بودجه ای - تخصیص منابع بودجه ای - مقایسه بودجه و هزینه برنامه ریزی شده ١١ - مرتب سازی فعالیت ها مرتب سازی فعالیت ها ١٢ - گروه بندی فعالیت ها گروه بندی فعالیت ها (١) - گروه بندی فعالیت ها (٢) ١٣ - فیلتر کردن فعالیت ها فیلتر کردن فعالیت ها (١) - فیلتر کردن فعالیت ها (٢) ١۴ - روابط خارجی ایجاد روابط خارجی - نمایش روابط خارجی - به روز رسانی روابط خارجی ١۵ - آشنایی با زیر پروژه ها آشنایی با زیر پروژه ها ١۶ - کار با Baseline ذخیره Baseline - نمایش Baseline - به روز رسانی Baseline ١٧ - فیلدهای سفارشی فیلدهای سفارشی (١) - فیلدهای سفارشی (٢) - فیلدهای سفارشی (٣) ١٨ - فرمول نویسی فرمول نویسی ١٩ - تاریخ های شمسی تاریخ های شمسی ٢٠ - نمای Calendar نمای Calendar ٢١ - کار با نمای Network Diagram نمای Network Diagram - چیدمان فعالیت ها در Network Diagram - تعیین فرمت Boxها ٢٢ - کار با سایر نماها نمای Task Usage - نماهای Resource Allocation و Team Planner - سایر نماها ٢٣ - ایجاد یک نمای جدید ایجاد یک نمای جدید ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶٠ عدد تست

آموزش Project 2013 - دوره پیشرفته

١ - جداول کار با جداول (١) - کار با جداول (٢) - جداول مربوط به منابع ٢ - مدیریت Objectها مدیریت Objectها ٣ - تنظیم Status Date تنظیم Status Date ۴ - تنظیم خط پیشرفت تنظیم خط پیشرفت ۵ - درصدهای پیشرفت برنامه ای درصدهای پیشرفت برنامه ای ۶ - درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای محاسبه درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای - ترسیم نمودار - درصد پیشرفت زمانی ٧ - درصد پیشرفت هزینه ای و فیزیکی درصد پیشرفت هزینه ای - درصد پیشرفت فیزیکی ٨ - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (١) - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (٢) ٩ - پیش بینی درصدهای پیشرفت پیش بینی درصدهای پیشرفت (١) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٢) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٣) ١٠ - فیلدها انواع فیلدها - تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر ١١ - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (١) - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (٢) ١٢ - زمان بندی مجدد فعالیت ها زمان بندی مجدد فعالیت ها ١٣ - ارزش کسب شده پروژه ارزش کسب شده پروژه (١) - ارزش کسب شده پروژه (٢) ١۴ - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (١) - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (٢) ١۵ - گزارش داخلی گزارشات داخلی (١) - گزارشات داخلی (٢) - ایجاد گزارش داخلی ١۶ - گزارشات خارجی گزارشات خارجی ١٧ - ایجاد گزارش سفارشی ایجاد گزارش سفارشی ١٨ - تهیه پرینت تهیه پرینت ١٩ - تنظیمات پرینت تنظیمات پرینت (١) - تنظیمات پرینت (٢) ٢٠ - توابع ریاضی و کاراکتری توابع ریاضی و کاراکتری ٢١ - سایر توابع توابع تبدیلی - توابع نمایشی ٢٢ - انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها ٢٣ - ماکروها کار با ماکروها - ضبط ماکرو ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶٠ عدد تست

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش MS Project 2013”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *