آخرین اخبار : 
حراج!
parand19

آموزش SQL Server 2014

34,000 تومان 29,900 تومان

شناسه محصول: parand19 دسته:

توضیحات محصول


معرفی این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار SQL Server 2014 به منظور استفاده در آموزش SQL Server 2014 می باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید. توجه داشته باشید که SQL Server 2014 تنها با Windows XP سازگاری ندارد. این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft SQL Server 2014، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش SQL Server 2014 می باشد. نرم افزار SQL Server یکی ازمحبوب ترین و قدرتمند ترین نرم افزارهای طراحی و مدیریت بانک‌‌های اطلاعاتی رابطه ای می باشد.

آموزش SQL Server 2014 - دوره مقدماتی

١ - مقدمه مقدمه ٢ - نصب برنامه (١) آشنایی با SQL - فرایند نصب - تنظیم ویژگی ها ٣ - نصب برنامه (٢) تنظیم Collation - تنظیمات امنیتی ۴ - ورود به برنامه سرویس SQL Server - ورود به Management Studio - محیط عمومی برنامه ۵ - پایگاه داده پایگاه داده ۶ - مدیریت فایل ها کار با فایل های ثانویه - کنترل حجم فایل ٧ - امکانات سربرگ Options امکانات سربرگ Options (١) - امکانات سربرگ Options (٢) ٨ - مفاهیم ابتدایی مفهوم SQL و TSQL - گروه بندی دستورات SQL - نام گذاری Objectها ٩ - ایجاد پایگاه داده توسط Query ایجاد پایگاه داده توسط Query (١) - ایجاد پایگاه داده توسط Query (٢) ١٠ - ایجاد جدول ایجاد جدول ١١ - انواع داده (١) کار با Data Typeها - گروه Exact Numeric - گروه Approximate Numeric - گروه Date And Time ١٢ - انواع داده (٢) گروه Character Strings - گروه Unicode Character Strings - گروه Binary Strings - سایر انواع داده ١٣ - طراحی یک جدول نمونه طراحی یک جدول نمونه (١) - طراحی یک جدول نمونه (٢) - طراحی یک جدول نمونه (٣) ١۴ - مفهوم Primary Key مفهوم Primary Key ١۵ - درج و مقدار دهی کلید اصلی درج کلید اصلی - مقدار دهی کلید اصلی ١۶ - ذخیره تغییرات ذخیره تغییرات ١٧ - کار با Indexها مفهوم Index - ایجاد Index ها - استفاده از Indexها ١٨ - کار با قیدها (١) کار با Not Null Constraint - کار با Check Constraint ١٩ - کار با قیدها (٢) کار با Constraint Unique - کار با Primary Key Constraint - کار با Default Constraint ٢٠ - روابط میان جداول مفهوم رابطه در جداول - ایجاد کلید خارجی ٢١ - تضمین ارتباط مفهوم Referential Integrity - ایجاد Relationship ٢٢ - مفهوم نرمال سازی مفهوم نرمال سازی ٢٣ - اجرای نرمال سازی اجرای نرمال سازی (١) - اجرای نرمال سازی (٢) ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶٠ عدد تست

آموزش SQL Server 2014 - دوره متوسط

١ - دستور Select دستور Select ٢ - استخراج اطلاعات استخراج اطلاعات (١) - استخراج اطلاعات (٢) - استخراج اطلاعات (٣) ٣ - کار با Where نحوه استفاده از Where - کاربرد عملگرها در دستور Where ۴ - عملگر Like عملگر Like ۵ - بانک اطلاعاتی PUBS کار با بانک اطلاعاتی PUBS - استخراج اطلاعات از PUBS (١) - استخراج اطلاعات از PUBS (٢) ۶ - کار با جداول دارای رابطه کار با جداول دارای رابطه ٧ - دستورات Join کار با Inner Join - کار با Outer Join - سایر حالت های Join ٨ - ایجاد جدول Bridge ایجاد جدول Bridge (١) - ایجاد جدول Bridge (٢) ٩ - مدیریت Relational Databases استخراج اطلاعات توسط Bridge - انواع ارتباط دو جدول - استخراج اطلاعات از چند جدول ١٠ - توابع تجمعی توابع تجمعی (١) - توابع تجمعی (٢) ١١ - توابع و جداول توابع و جداول Bridge - توابع و جداول دارای رابطه ١٢ - گروه بندی و شرطی سازی دستور Group By - دستور Having ١٣ - کار با Sub Query کار با Sub Query ١۴ - عملگرهای In و Exists عملگر In (١) - عملگر In (٢) - عملگر Exists ١۵ - سایر عملگرها ایجاد رابطه با Sub Query - عملگر Union - عملگرهای Intersect و Except ١۶ - تقدم عملگرهای منطقی تقدم عملگرهای منطقی ١٧ - توابع رتبه بندی توابع رتبه بندی (١) - توابع رتبه بندی (٢) ١٨ - دستور شرطی Case کار با دستور شرطی Case - ساختار پیشرفته دستور Case ١٩ - دستور CTE کار با CTE - نکات پیشرفته CTE ٢٠ - دستورات DML دستورات DML ٢١ - دستور Insert دستور Insert (١) - دستور Insert (٢) ٢٢ - دستور Update دستور Update (١) - دستور Update (٢) ٢٣ - سایر دستورات DML دستور Delete - دستور Select Into ٢۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ٢۵ - آزمون های تستی شامل ۶٠ عدد تست  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش SQL Server 2014”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *