آخرین اخبار : 
حراج!
parand33

آموزش #Visual C

34,000 تومان 29,900 تومان

شناسه محصول: parand33 دسته:

توضیحات محصول


معرفی این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار Microsoft Visual Studio ویرایش ۲۰۱۲ می‌باشد. این برنامه از پیش فعال شده و پس از نصب شما نیازی به انجام مراحل فعال سازی ندارید این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft Visual Studio 2012، و دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش #Microsoft Visual C می باشد. زبان برنامه نویسی #C یکی از مهمترین و قدرتمند ترین زبان های برنامه نویسی در دنیا می باشد.

آموزش #Visual C - دوره مقدماتی

۱ - مفهوم NET. مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟ ۲- ورود به برنامه آشنایی با Visual Studio - ایجاد یک پروژه - پانل Properties ۳ - تعاریف پایه آشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس - کلاس ها و فضای نام ۴شز - قواعد کد نویسی قواعد برنامه نویسی در #C - درج توضیحات در #C ۵ - شروع برنامه نویسی نوشتن اولین برنامه - تغییر رنگ فرم ۶ - آشنایی با انواع داده ها آشنایی با انواع داده ها ۷ - آشنایی با متغیرها تعریف متغیر - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var ۸ - کار با انواع داده ها تبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده های عددی - داده های رشته ای و کاراکتری ۹ - نکات کاربردی داده ها نکات کاربردی داده ها (١) و (٢) ۱۰ - میدان دید متغیرها میدان دید متغیرها ۱۱ - کار با عملگرها (١) عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و - - - عملگرهای ترکیبی ۱۲ - کار با عملگرها (٢) دسته بندی عملگرها - عملگرهای تساوی - عملگرهای رابطه ای و منطقی - مفهوم ثابت ها ۱۳ - کار با انواع کنترل ها (١) خصوصیات یک فرم - کنترل TextBox (١) - کنترل TextBox (٢) - کنترل Label ۱۴ - کار با انواع کنترل ها (٢) کنترل ComboBox - کنترل Button (١)، (٢) و (۳) - کنترل CheckBox ۱۵ - کار با انواع کنترل ها (۳) کنترل ListBox - کنترل PictuteBox - کنترل Timer - کنترل های LinkLabel و NotifyIcon - کنترل های MaskedTextBox و NumeticUpDown - کنترل های RadioButton و ProgressBar ۱۶ - کار با انواع کنترل ها (۴) کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser - کنترل DateTimePicker ۱۷ - کار با انواع کنترل ها (۵) کنترل MenuStrip - کد نویسی برای منوها (١) و (٢) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل ۱۸ - ساختار شرطی ساختارهای شرطی - دستور Else If - ساختار Switch ۱۹ - ساختار تکرار ساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While - حلقه For ۲۰ - مفاهیم آرایه ها آرایه ها - تعریف آرایه ۲۱ - کار با آرایه ها دسترسی به اعضای آرایه - پیمایش آرایه توسط دستور For - نکات تکمیلی آرایه ها - کپی کردن آرایه ها ۲۲ - دستور Foreach پیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach ۲۳ - آرایه های چند بعدی آرایه های چند بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه توسط دستور Foreach - آرایه های سه بعدی ۲۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ۲۵ - آزمون های تستی شامل ۶۰ عدد تست

آموزش #Visual C - دوره متوسط

۱ - متدها متدها ۲ - متدهای غیر بازگشتی متد غیر بازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد غیر بازگشتی با آرگومان (١) و (٢) ۳ - متدهای بازگشتی متد بازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد بازگشتی با آرگومان (١) و (٢) ۴ - مفهوم :Method Overloading مفهوم Method Overloading - متدهایی با تعداد پارامترهای متفاوت ۵ - دستورات Catch دستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی ۶ - مدیریت خطاها کلاس Exception - کلمه کلیدی Throw - بلوک Finally ۷ - مفاهیم شی گرایی شی گرایی - مفهوم کپسولی بودن ۸ - کلاس ها و شی گرایی نمونه سازی - افزودن فیلد Speed - افزودن متد Accelerate - خاصیت های خواندنی - نوشتنی - افزودن خاصیت درها ۹ - مفاهیم تکمیلی شی گرایی مفهوم متدهای سازنده - مفهوم وراثت - Override کردن متدها ۱۰ - مفهوم چند شکلی مفهوم چند شکلی (١) و (٢) ۱۱ - پایگاه داده مفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد یک پایگاه داده ۱۲ - روش های ایجاد جداول ایجاد جداول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول ۱۳ - ویرایش جداول ایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده از طریق C# ۱۴ - مفهوم ADO.NET آشنایی با ADO.NET - اشیا و متدهای ADO.NET ۱۵ - پر کردن DataGrid ها پر کردن DataGrid ها (١) و (٢) ۱۶ - اتصال به پایگاه داده اتصال به پایگاه داده توسط متدها (١) و (٢) ۱۷ - کار با ADO.NET ایجاد کد Insert در ADO.NET - نکات امنیتی برنامه - تنظیم TabIndex - کنترل نوع داده ۱۸ - کد دکمه ها در ADO.NET ایجاد کد Delete در AAO.NET - ایجاد کد Update در AAO.NET - ایجاد کد Search در AAO.NET - ایجاد کد Refresh در AAO.NET - ۱۹ - اتصال C# به بانک اطلاعاتی اتصال C# به بانک اطلاعاتی (١)، (٢) و (٣) ۲۰ - مبانی LINQ مفهوم LINQ - کار با LINQ - کد پر کردن Grid ۲۱ - کد دکمه ها در LINQ ایجاد کد Save در LINQ - ایجاد کد Delete در LINQ - ایجاد کد Update در LINQ - ایجاد سایر کدها در LINQ ۲۲ - مبانی EMD آشنایی با EMD - نمایش اطلاعات در Grid ۲۳ - کد دکمه ها در EMD ایجاد کد Save در EMD - ایجاد کد Delete در EMD - ایجاد سایر کدها در EMD ۲۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ۲۵ - آزمون های تستی شامل ۶۰ عدد تست

آموزش #Visual C - دوره پیشرفته

۱ - شمارنده ها کار با شمارنده ها - نمایش عددی شمارنده ها ۲ - ساختارها ساختارها ۳ - گزارش گیری آشنایی با گزارش گیری - ارسال پارامتر به گزارش ۴ - کار با DLL ایجاد یک DLL - استفاده از DLL ۵ - کار با فایل های XML نوشتن اطلاعات در فایل XML - خواندن اطلاعات از فایل XML - پیاده سازی کد دکمه Delete ۶ - کار ا Threadها مفهوم Thread - کار با Thread ۷ - اجرای Threadها اجرای متوالی Threadها - اجرای همزمان Threadها ۸ - پارامترهای Threadها افزودن پارامتر به متد - ارسال پارامتر به برنامه ۹ - انواع و وضعیت Threadها انواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به یک منبع مشترک ۱۰ - پروژه (فارسی سازی) نمایش تاریخ شمسی - صفحه کلید فارسی ۱۱ - پروژه (پاک کردن TextBox) پاک کردن TextBoxها (١) و (٢) ۱۲ - پروژه (جدا کردن اعداد و تاریخ) جدا کردن اعداد به صورت سه رقمی - درج Slash در تاریخ ۱۳ - پروژه (نمایش اطلاعات) نمایش پیام بر اساس محتوای TextBox - به دست آوردن نام کاربری ۱۴ - پروژه (دستورات Login) Login در محیط DataSet (١) و (٢) ۱۵ - پروژه (کنترل تصاویر) کنترل نمایش تصاویر (١) و (٢) - نمایش تصویر بر اساس کد ۱۶ - پروژه (طراحی و فراخوانی ماشین حساب) طراحی ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز ۱۷ - پروژه (مثال های کاربردی) ارتباط کلیدهای Tab و Enter -شز تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پر کردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon ۱۸ - توابع API فایل های DLL حاوی توابع API - کنترل نحوه نمایش فرم توسط تابع API ۱۹ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۱) ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل های فرم - دکمه انتخاب تصویر پرسنل - دکمه Save ۲۰ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۲) تنظیم TabIndex - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه ها - نمایش رکوردها در Grid ۲۱ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۳) دکمه Delete - دکمه Search - کد مربوط به ComboBox ۲۲ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۴) دکمه Update - دکمه Refresh ۲۳ - ایجاد برنامه تحت شبکه ایجاد برنامه تحت شبکه ۲۴ - آزمون های عملی شامل ۶ دوره آزمون ۲۵ - آزمون های تستی شامل ۶۰ عدد تست  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش #Visual C”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *