آخرین اخبار : 

تضمین کیفیت

تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت

کنترل کیفیت به منظور شناسایی و رفع مشکلات در محصول جهت جلوگیری از بروز تولید محصولات بی کیفیت شکل گرفته است و تئوری های آمار نقش مهمی را در این

ادامه مطلب ...

نویسنده دکتر رضا لطفی