بایگانی برچسب: تولید

دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل_تولید MRP در مرکز آموزش بازرگانی

دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل_تولید MRP در مرکز آموزش بازرگانی

دوره آموزشی #برنامه_ریزی_و_کنترل_تولید در مرکز آموزش بازرگانی تهران
مدرس دوره دکتر رضالطفی

در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد.

فیلم آموزش برنامه ریزی و کنترل تولید

طرح توجیهی تولید کیف و کفش -فرصت سرمایه گذاری۱۴۴

هدف از اجرای طرح، احداث کارخانه تولید کفش با ظرفیت یک میلیون و ششصدهزار جفت کفش در سال و به صورت سه نوبت کاری ۸ ساعته درروز و۳۰۰ روز کاری در سال می باشد. طرح فوق در زمینی به مساحت ۹ هزار متر مربع و زیربنایی در حدود ۴۲۰۰ متر مربع احداث می گردد.
خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید کیف و کفش
پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار جفت در سال
مساحت زمین: ۹۰۰۰ متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح تولید کیف و کفش: ۱۳۵ نفر
ابعاد اقتصادی طرح تولید کیف و کفش
قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید کیف و کفش: ۲۲۴۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۵۶۰۰۰ میلیون ریال
ارزش خالص دارایی:۲۸۷۰۰ میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:۲۸ درصد

طرح توجیهی تولید پوشاک -فرصت سرمایه گذاری١۴٢

هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولیدی پوشاک به میزان ۱۸۰ هزار عدد در سال و به صورت دو نوبت کاری ۸ ساعته درروز و ۳۰۰ روز کاری در سال می باشد. طرح فوق در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع و زیربنایی در حدود۲۳۰۰ متر مربع احداث می گردد.
خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید پوشاک
پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۱۸۰۰۰۰ عدد در سال
مساحت زمین: ۵۰۰۰ متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح تولید پوشاک: ۱۱۴ نفر
ابعاد اقتصادی طرح تولید پوشاک
قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید پوشاک: ۸۸۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۲۲۰۰۰ میلیون ریال
ارزش خالص دارایی:۳۲۰۰ میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:۲۱ درصد

طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی برقی -فرصت سرمایه گذاری۱۴۱

هدف از اجرای طرح احداث یک واحد صنعتی جهت تولید تجهیزات پزشکی برقی به ظرفیت ۱۰۰۰ دستگاه در سال و با کاربرد درمان های غیر داروئی در بیمارستان ها و منازل، اندازه گیری شاخص های مهم بدن مانند فشار خون و حرکات ورزشی درمانی بر اساس یک نوبت کاری ۸ ساعته درروز ۳۰۰ روز کاری در سال می باشد. طرح فوق در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع و زیربنایی بالغ بر ۱۴۵۰ متر مربع احداث می گردد.
خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید تجهیزات پزشکی برقی
پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۱۰۰۰ دستگاه در سال
مساحت زمین: ۳۰۰۰ متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح تولید تجهیزات پزشکی برقی: ۲۶ نفر
ابعاد اقتصادی طرح تولید تجهیزات پزشکی برقی
قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید تجهیزات پزشکی برقی: ۴۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
ارزش خالص دارایی:۶۰۰۰ میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:۳۱ درصد