آخرین اخبار : 

سیستم

تفکر سیستمی

مار کبری و اثر کبری در تفکر سیستمی یکی از نکاتی که در تفکر سیستمی به صورت جدی مورد تاکید قرار می‌گیرد، «افزایش افق تحلیل» است. از آنجا که این

ادامه مطلب ...

نویسنده دکتر رضا لطفی