آخرین اخبار : 

طرح توجيهي تولید ظروف آلومینیومی -فرصت سرمايه گذاري١٢٤

طرح توجیهی تولید ظروف آلومینیومی -فرصت سرمایه گذاری١٢۴

آلومینیوم بعد از فولاد بیشترین مصرف را در دنیا در بین مواد فلزی به خود اختصاص داده و بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای دارای ذخایر انرژی سرمایه گذاری های