آخرین اخبار : 

طرح توجيهي تولید ممبران -فرصت سرمايه گذاري ١١٨

طرح توجیهی تولید ممبران -فرصت سرمایه گذاری ١١٨

هدف از اجرای طرح مورد گزارش احداث واحد صنعتی به منظور تولید فیلترهای غشاء اسمز معکوس مربوط به دستگاههای آب شیرین می باشد . نوع و مشخصات ممبران غشاء نیمه