طرح توجيهي تولید ورق نورد سرد (ورق روغنی) -فرصت سرمايه گذاري١٣٣

آوریل 28, 2018

طرح توجیهی تولید ورق نورد سرد (ورق روغنی) -فرصت سرمایه گذاری١٣٣

ابتدا فرآیند اسیدشویی بر روی ورق گرم نوردیده (ورق سیاه) صورت گرفته و سپس به منظور کاهش ضخامت ورق مورد نظر، نورد دو سویه بر روی […]