آخرین اخبار : 

طرح توجيهي تولید پارچه فاستونی -فرصت سرمايه گذاري١٢٧

طرح توجیهی تولید پارچه فاستونی -فرصت سرمایه گذاری١٢٧

فرآیند تولید پارچه فاستونی شامل چله پیچی، نخ کشی، بافندگی، کنترل پارچه و متراژ، رفوگری، شستشو و نمدی کردن، فولارد، کرابینگ، استنتر، تراش سطح پارچه، پرس و بخار پارچه، طاقه