آخرین اخبار : 

Tag Archives: طرح توجيهي تولید کربن فعال -فرصت سرمايه گذاري١٢٠

طرح توجیهی تولید کربن فعال -فرصت سرمایه گذاری١٢٠

فعال به عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی میباشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولد میشود و تحت عملیات فعالسازی