آخرین اخبار : 

Tag Archives: طرح توجيهي پرورش ماهی در قفس -فرصت سرمايه گذاري ١٢٣

طرح توجیهی پرورش ماهی در قفس -فرصت سرمایه گذاری ١٢٣

آمار و اطلاعات جهانی حاکی از آن است که تقاضا برای مصرف آبزیان در سراسر دنیا رو به افزاش است . در کشور ا یران