آخرین اخبار : 

طرح توجیهی تولید ورقه های HPL CPL -فرصت سرمایه گذاری۱۳۱

طرح توجیهی تولید ورقه های HPL CPL -فرصت سرمایه گذاری۱۳۱

  قدمت صنعت روکش های فراورده های مرکب چوبی بیش از ۶۰ سال می باشد. ورود روکش های مصنوعی و ویژگیهای خاص این محصولات مثل زیبایی و خواص مقاومتی که