آخرین اخبار : 

طرح توجیهی تولید پلاستیک زیستی -فرصت سرمایه گذاری ۱۳۲

طرح توجیهی تولید پلاستیک زیستی -فرصت سرمایه گذاری ۱۳۲

واژه زیست تخریب پذیر یا Biodegradable به معنی موادی است که به سادگی توسط فعالیت موجودات زنده به زیر واحدهای سازنده خود تجزیه شده و بنابراین در محیط باقی نمی