آخرین اخبار : 

قرارداد

کسورات قانونی قراردادها پیمانکاری

کسورات قرارداد های پیمانکاری (بیشتر…)

ادامه مطلب ...

نویسنده دکتر رضا لطفی

قوانین مورد نیاز صنایع

قوانین مورد نیاز صنایع و شرکت ها در ابتدای فعالیت و در حین فعالیت به شرح ذیل میباشد: قانون کار و امور اجتماعی قانون مالیاتهای مستقیم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت قانون چک

ادامه مطلب ...

نویسنده دکتر رضا لطفی