سپتامبر 27, 2018
فرصت سرمایه گذاری شماره 157-طرح تولید انجین موتور سیکلت

فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۵۷-طرح تولید انجین موتور سیکلت

معرفی طرح تولید انجین موتور سیکلت موتور سیکلت یک خودرو محسوب می گردد که در گروه خودروهای دو چرخ طبقه بندی می گردد . یک موتورسیکلت […]