آگوست 10, 2018
طرح تولید مصالح ساختمانی پرلیتی

طرح تولید مصالح ساختمانی پرلیتی-فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۴۹

معرفی طرح تولید مصالح ساختمانی پرلیتی مصالح پرلیتی برای عایقسازی ساختمانها در برابر صدا به کار می رود. تولید مصالح پرلیتی از پرلیت منبسط شده، پشم […]