آخرین اخبار : 

گمز

دوره آموزشی گمز GAMS

دوره آموزشی گمز GAMS جهت مدلسازی مدلهای تحقیق در عملیات توسط شرکت بهینه گستر صنایع آرمان در دانشگاه تهران برگزار میشود مدرس دوره: جناب آقای ابوالقاسم یوسفی بابادی دانشجوی دکترای

ادامه مطلب ...

نویسنده دکتر رضا لطفی